Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że firma Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. w Końskich została zarejestrowana w  Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (BDO) otrzymując numer rejestrowy 000010506

Rejestr dostępny jest pod  adresem:

www.bdo.mos.gov.pl