• Polski
  • English

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

Lista Krajowych Deklaracji Właściwości Użytkowych
certificate image
1. Rury i kształtki kielichowe
certificate image
2. Włazy kanałowe klasy A15
certificate image
3. Włazy kanałowe klasy B125
certificate image

4. Włazy kanałowe klasy B125 z pokrywą wypełniona betonem
certificate image
5. Włazy kanałowe klasy C250
certificate image
6. Włazy kanałowe klasy C250 z pokrywą wypełniona betonem
certificate image
7. Włazy kanałowe klasy D400
certificate image

8. Włazy kanałowe klasy D400 z pokrywą wypełniona betonem
certificate image
10. Wpusty uliczne ściekowe klasy C250
certificate image
11. Wpusty uliczne ściekowe klasy D400
certificate image
12. Wpusty mostowe
certificate image

13. Wpusty pozostałe
certificate image
14. Skrzynki uliczne
certificate image
15. Wpusty łazienkowe, piwniczne, dachowe
certificate image
Certyfikaty