• Polski
  • English

Specjalne

Kratki ściekowe

Typ Nr indeksu Masa w [kg] Powierzchnia wlotowa w [dm²]
50kN 400-0000 47 8,3
Typ Nr indeksu Masa w [kg] Powierzchnia wlotowa w [dm²]
71BK 400-1000 19 1,8
KZO S.A. deklarują wytrzymałość na obciążenie badawcze 50 kN
Typ Nr indeksu Masa w [kg] Powierzchnia wlotowa w [dm²]
71BK-N 400-1002 14 1,8
KZO S.A. deklarują wytrzymałość na obciążenie badawcze 50 kN
Certyfikaty