• Polski
  • English

Mostowe

WM2 150D

Typ włazu Nr indeksu Wytrzymałość [kN]
Wpust ściekowy mostowy WM2-150D z pionowym odpływem Φ150 405-6500-000 400
  *Wymiar nie uwzględnia grubości warstwy hydroizolacyjnej między elementami.
Certyfikaty