• Polski
  • English

Laboratorium chemiczno-pomiarowe wykonuje:

  • badania parametrów mas formierskich takich jak: przepuszczalność, wytrzymałość, zagęszczalność, osypliwość, wilgotność, lepiszcze, gliny aktywne,
  • szybką analizę składu chemicznego (28 pierwiastków) żeliwa na spektrometrze emisyjnym typu SPECTROMAXx ze wzbudzeniem iskrowym rok produkcji 2013, producent: Spectro Analitycal Instruments GmbH – Niemcy,
  • badania mas formierskich i rdzeniowych na aparatach: do przepuszczalności mas LPiR-1, do badania wytrzymałości LRu-1, do badania osypliwości  LS,                                     prasce laboratoryjnej LPr-1, wstrząsarce laboratoryjnej LPzE-2e i sitach laboratoryjnych 200 TW h:25 – produkcji firmy MULTISERW (rok prod.2007),
  • badania wytrzymałościowe na:
  • maszynie wytrzymałościowej do prób statycznych na rozciąganie i ściskanie UHP-20,
  • twardościomierzach: uniwersalnym Brinella i Rockwella firmy Kobit Press.
  • badania wymiarowe za pomocą ramienia pomiarowego Fusion FaroArm, firmy FARO Technologies, Inc., (rok produkcji: 2013),
  • nieniszczące badania odlewów defektoskopem ultradźwiękowym USM 36 firmy KRAUTKRAMER (rok prod.2014).

 

Certyfikaty