• Polski
  • English

Odlewy dla branży motoryzacyjnej

Polska branża motoryzacyjna to ponad 2700 firm, z których ponad trzy czwarte to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 osób. Jednak to duże firmy odpowiadają za większość przychodów osiąganych przez branże. Wartość sprzedaży przemysłu motoryzacyjnego wyniosła na koniec 2013 roku prawie 110 mld zł i jest to drugi, po przemyśle spożywczym, największy dział przemysłu w Polsce. W branży motoryzacyjnej w ostatnich latach działało prawie 3000 przedsiębiorstw i tylko ok. 8% z nich zajmowało się produkcją samochodów, pozostałe zajmowały się produkcją części zarówno dla firm produkujących samochody jak i dla firm zajmujących się dostawami części na tzw. aftermarket.

W gronie tych producentów od 2016r. znalazły się również Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A., które od momentu prywatyzacji w 2011 roku konsekwentnie realizują politykę rozwoju nastawioną na branżę motoryzacyjną, poprzez dostosowanie zakładu do wymogów ISO/TS 16949.

Przemysł motoryzacyjny w Polsce odpowiadał w 2014 roku za 14% eksportu. Polska jest w tej chwili w gronie 10 największych eksporterów motoryzacyjnych w Europie. Głównym odbiorcą naszej produkcji eksportowej są Niemcy, które z jednej strony cenią sobie bliskość naszego rynku jako dostawcy, z drugiej cenią naszą produkcję za wysoką jakość i zaawansowanie technologiczne.

W tak silnym rozwoju produkcji dla branży motoryzacyjnej pokłada swoją nadzieję również nasza odlewnia, która produkuje bardzo dużą różnorodność kół pasowych wykorzystywanych w samochodach osobowych, a od 2017 roku wchodząca w produkcje bębnów hamulcowych i różnego rodzaju elementów wygłuszających występujących w układach zawieszenia.

Coraz więcej przedsiębiorstw wchodzi również w pewnego rodzaju specjalizację, stając się dostawcą bardzo mocno określonej grupy produktowej dla branży motoryzacyjnej i jest to również zauważalne w naszym zakładzie, którego możliwości technologiczne coraz częściej zaczynają dostrzegać największe firmy z branży motoryzacyjnej w Europie.

W kierunku specjalizacji bardzo mocno idą również przedsiębiorstwa działające w branży motoryzacyjnej w Słowacji, która jednak ze względu na dużo mniejszą liczbę mieszkańców ( 5,5mln) musi liczyć się z ograniczoną ilością rąk do pracy, a branża motoryzacyjna potrafi zatrudniać w tysiącach, szukając bardzo często specjalistów i wysoko wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych. Polska może przyciągnąć w krótkim czasie jeszcze przynajmniej z 3–4 takie inwestycje jak we Wrześni czy Jaworze, co może w nadchodzących latach zwiększyć wzrost eksportu w tym sektorze do 20%. Jeżeli Polsce uda się osiągnąć taki wzrost, będzie to stanowiło o sile naszej gospodarki.

Certyfikaty