• Polski
  • English

Zarząd

Łukasz Ryszard Szostak – Prezes Zarządu

Krzysztof Marek Dworak – Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy rozwoju i techniki

Maciej Ryszard Szostak – Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy sprzedaży.

Rada Nadzorcza

dr inż. Ryszard Andrzej Szostak – Przewodniczący Rady

dr Henryk Władysław Dziubiński – Wiceprzewodniczący Rady

Janusz Jerzy Niewęgłowski – Sekretarz Rady

Prokurent

Mariola Dorota Głowacka

Prokura łączna z innym Członkiem Zarządu

 

Informacje rejestrowe

KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE SPÓŁKA AKCYJNA

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101854.

Dokumentacja i akta Spółki przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

NIP 6580001047 REGON 000027772

Spółka może używać skróconej nazwy KZO S.A.

Siedziba

26-200 Końskie

  1. 1 Maja 57

powiat – Konecki

województwo – Świętokrzyskie

Certyfikaty