FIRMA

Kalendarium 130-lecia KZO S.A.

1889

Początek działalności odlewniczej na terenie obecnego zakładu (H. Rafałowicz i S. Kronenblum).

1900

Przy obecnej ul. 1 Maja rusza produkcja odlewów pod firmą Fabryka Odlewów Żelaznych i Emaliernia „SŁOWIANIN” (M. Hochberg i A. Ajzenberg).

1929

Przekształcenie Fabryki Odlewów Żelaznych i Emalierni „SŁOWIANIN” w spółkę akcyjną z kapitałem odlewni Horzfeld-Victorius z Grudziądza.

1939

Przejęcie całości akcji spółki „SŁOWIANIN” przez Fabrykę Horzfeld & Victorius i utworzenie Fabryki Odlewów Żeliwnych i Emaliowanych Horzfeld & Victorius Grudziądz – Fabryka w Końskich.

1938-1945

Odlewnia funkcjonuje pod zarządem niemieckim.

1948

Połączenie odlewni: Herzfeld & Victorius (Zakład nr 3) „Neptun”(Zakład nr 1) i odlewni S. Kronenbluma (Zakład nr 2) i utworzenie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE.

1959

Zainstalowanie maszyn do odśrodkowego odlewania rur kanalizacyjnych w formach chłodzonych wodą.

1965

Zainstalowanie 5 żeliwiaków o średnicy 900mm z podgrzewanym dmuchem.

1967

Instalacja pierwszego w Polsce automatu formierskiego DISAMATIC 2011.

1978

Koneckie Zakłady Odlewnicze produkują 103,5 tys. ton odlewów. Zatrudnienie wynosi 2650 pracowników.

1991

Po przemianach roku 1989 następuje powolny regres zakładu, KZO sprzedaje tylko 23 tys. ton odlewów przy zatrudnieniu 1400 pracowników.

1994

Zakup automatu formierskiego Disamatic 2110 z przystawką do rdzeni w miejsce wysłużonego Disamatica 2011.

1997

Zakup urządzeń i instalacja malarni proszkowej (GWOMAL) do lakierowania kształtek bezkielichowych.

1998

Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Koneckie Zakłady Odlewnicze w Spółkę Akcyjną, w której właścicielem wszystkich akcji został Skarb Państwa.

2002

Przeniesienie całości produkcji odlewniczej w obecne miejsce.

2010

Oddanie do użytku zautomatyzowanej Topialni Żeliwiakowej zgodnej z wymaganiami Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) zdecydowanie Ograniczającej emisję pyłu, tlenku węgla i dwutlenku siarki do atmosfery.

2011

Prywatyzacja Spółki – zakup akcji KZO S.A. przez firmę GUSS-EX Sp. z o.o. z Warszawy.

2012

Oddanie do użytku nowej ekologicznej Malarni Zanurzeniowej na farbę wodorozcieńczalną.

2013

Uruchomienie nowej rdzeniarni Cold-Box z rdzeniarkami firmy AHB.

2014

Uruchomienie nowego wydziału produkcji modeli odlewniczych CNC – zakup 4 obrabiarek CNC.

2015

Budowa nowoczesnej stacji przerobu mas formierskich o wydajności 160 ton na godzinę (SAVELLI).

2016

Uruchomienie automatu formierskiego LORAMENDI eVMM 5070C o wymiarze formy 675×550 i wydajności 400 form/h jak również pieca zalewczego OTTO JUNKER.

2017

Likwidacja formierni ręcznej.

2019

Instalacja oczyszczarki siatkowej STEM Typ MC 12×3/8W1E/ MS.

2020

Uruchomienie poziomej linii formierskiej SAVELLI o wymiarach skrzynki 1000x800x(400+400) o wydajności 100 form/h.

2021

Uruchomienie linii formierskiej DISAMATIC 270A o wymiarach formy 950×700.