ŻELIWO KANALIZACYJNE

Włazy i wpusty sferoidalne

Właz sferoidalny D400

wpust d400

Wpust sferoidalny D400