ODLEWY PRZEMYSŁOWE

Kolejnictwo

KOLEJNICTWO

Żeliwo:
EN-GJL 200

Masa odlewu:
7,25 kg