FIRMA

Historia

U schyłku XIX wieku w Końskich w pobliskiej od siebie odległości powstały trzy odlewnie: Fabryka Odlewów Żelaznych i Emaliernia SŁOWIANIN, której właścicielami byli M. Hochberg i Ajzenberg, Fabryka Odlewów Żelaznych, Maszyn Rolniczych i Wentylatorów, której właścicielem był S. Kronenblum oraz Fabryka Odlewów Żelaznych i Zakłady Mechaniczne NEPTUN własność J. Mintza. Dały one początek powstałym w późniejszym czasie Koneckim Zakładom Odlewniczym.

więcej

Certyfikaty

KZO posiada certyfikaty ISO 45001, 9001 oraz 14001. Dysponuje deklaracjami i certyfikatami wyrobów niezbędnymi do wprowadzania na rynek materiałów budowlanych. Spółka nieustannie dopracowuje stosowane procedury, co usprawnia proces produkcji i jakość odlewów.

więcej

Spółka

Kapitał zakładowy KZO S.A. wynosi 23 450 000 zł i dzieli się na 2 345 000 akcji imiennych, każda z nich o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć złotych).
100% kapitału zakładowego z prawem głosu z 2 345 000 akcji posiada firma GUSS-EX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127237, NIP 5270204034, REGON 008054691.

więcej