TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Przerób masy formierskiej

Posiadamy bardzo nowoczesną stację przerobu mas o wydajności 160Mg/h wyposażoną w :

  • Dwie mieszarki turbinowe z ceramicznym wyłożeniem misy firmy KUTTNER SAVELLI SGMT2500 każda wyposażona w dwie wysokoobrotowe turbiny
  • Chłodziarkę masy formierskiej SAND COOLER SK150 firmy KUTTNER SAVELLI

Stacja przerobu posiada w obiegu zamkniętym 600 Mg masy formierskiej, dozowanie składników oraz nadzór nad parametrami odbywa się w sposób automatyczny.

Masę formierską badamy w naszym laboratorium, dodatkowo okresowo kontrolę parametrów przeprowadza firma CLARIANT