TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Pracownie kontroli i zapewniania jakości

Pracownia wytrzymałościowa i struktury metalu

 • badania wytrzymałościowe (Rp 0,1, Rp 0,2, ReL, Ae, Rm, Fm, Ag, mE) m. in. na urządzeniu  firmy ZWICK/ ROELL 100 kN,
 • badanie twardości: HB Brinella (twardościomierz KP 15001), HRC  Rockwella (twardościomierz PW 106) i HB Leeba (twardościomierz MC 550EX).
 • badanie struktury metalu przy pomocy mikroskopu metalograficznego NIKON Eclipse MA100,

Pracownia badania składu chemicznego

 • badania spektrometrem SPECTROMAXx

Pracownia pomiarowa

 • ramię pomiarowe FARO ze skanerem optycznym do pomiarów odlewów i oprzyrządowania odlewniczego,
 • badania defektoskopem ultradźwiękowym Krautkramer USM 36
 • klasyczne narzędzia pomiarowe w zakresie do 1000 mm.

Pracownia mas formierskich

Wykonujemy badania parametrów masy formierskiej:

 • wytrzymałość na ściskanie masy formierskiej,
 • wytrzymałość na rozciąganie masy formierskiej,
 • wilgotność,
 • zagęszczalność,
 • przepuszczalność,
 • osypliwość,
 • analizę sitowa,
 • straty prażenia,
 • badanie gliny aktywnej.