ŻELIWO KANALIZACYJNE

Zalety żeliwa szarego w budownictwie drogowym

Brak przenoszenia drgań do podłoża:

Wokół włazu z żeliwa szarego nie powstają mikropęknięcia w jezdni.

Wysoki współczynnik tłumienia drgań:

Nie ma konieczności instalowania wkładek elastycznych, które są niezbędne w przypadku żeliwa sferoidalnego.

Wysoka odporność na korozję wgłębną:

Grafit płatkowy w żeliwie szarym zapobiega wnikaniu korozji wgłąb.
Brak konieczności malowania wyrobów.

Większy ciężar, prosta i pewna konstrukcja:

Brak konieczności stosowania dodatkowych elementów (zatrzasków) zabezpieczających przed podrywaniem pokryw.
Dłuższy okres eksploatacji.

Dłuższy okres eksploatacji:

Dzięki prostej i pewnej konstrukcji.

Niski poziom hałasu:

Dzięki wysokiemu współczynnikowi tłumienia drgań.

Wyższy współczynnik przewodnictwa cieplnego:

Lepsze i równomierniejsze odprowadzanie ciepła do nawierzchni wokół włazu.
Zapobiega pękaniu i odkształcaniu.

Najwyższa trwałość:

Zalety żeliwa szarego powodują, iż jest zalecane na drogi o dużym natężeniu ruchu.

Podział wyrobów KZO ze względu na natężenie ruchu na drodze, na której są montowane!

Klasy wytrzymałości wyrobów A, B, C, D, E, F dzielą włazy i wpusty pod względem nacisku, jakiemu mogą być one poddane po zamontowaniu na drodze. Ze względu na zróżnicowane warunki drogowe, w jakich użytkowane są wyroby w klasie D400, KZO S.A. wprowadziło ich dodatkowy podział na 2 grupy ze względu na poziom intensywności ruchu na drodze, na której zostaną użyte:

RI – Ruch intensywny
RŚ – Ruch średni

Powyższe oznaczenia znajdą Państwo w katalogu i kartach katalogowych w tabelach z wyrobami w klasie D400. Dobór odpowiedniej klasy produktu leży w gestii jednostek projektowych i zamawiającego oraz zależy od specyfiki drogi. W przypadku wątpliwości co do odpowiedniej klasy wyrobu, należy zastosować klasę wyższą. Podobnie w przypadku wątpliwości co do określenia intensywności ruchu na jezdniach, w których montowane będą zwieńczenia, należy dobierać włazy/wpusty przeznaczone dla ruchu intensywnego.