TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Topienie żeliwa

Topienie metalu odbywa się w nowoczesnej pro-ekologicznej topialni żeliwa, wyposażonej w piece szybowe (żeliwiaki) z automatycznym pomiarem poziomu wsadu, naddźwiękową instalacją tlenową, nowoczesną instalację odpylania gazów żeliwiakowych,

Sterowanie komputerowe procesem obejmuje:

  • automatyczne namiarowanie wsadów
  • sterowanie ilością powietrza dmuchu i stopniem dotlenienia dmuchu
  • pomiar temperatury i ciśnienia powietrza
  • rejestrację stopnia dopalania CO i wydajności żeliwiaka.

Gwarantujemy wysoką jakość produkowanego żeliwa, potwierdzoną badaniami w naszym laboratorium.