HISTORIA

Historia

U schyłku XIX wieku w Końskich w pobliskiej od siebie odległości powstały trzy odlewnie: Fabryka Odlewów Żelaznych i Emaliernia SŁOWIANIN, której właścicielami byli M. Hochberg i Ajzenberg, Fabryka Odlewów Żelaznych, Maszyn Rolniczych i Wentylatorów, której właścicielem był S. Kronenblum oraz Fabryka Odlewów Żelaznych i Zakłady Mechaniczne NEPTUN własność J.Mintza.

Rycina przedstawiająca dawną odlewnię

Dynamiczny rozwój przemysłu na przełomie XIX i XX wieku w Końskich był następstwem oddania do eksploatacji w 1885 roku linii kolejowej, umożliwiającej dostawę surowców i wywóz wyrobów z produkujących tu zakładów.

W fabrykach produkowano taki sam lub zbliżony asortyment wyrobów. Były to odlewy kuchenne i piecowe (płyty, drzwiczki, ruszty, piecyki), odlewy budowlane (rury, kształtki, kraty do balkonów), naczynia kuchenne, odlewy sanitarne, odlewy rolnicze (buksy do wozów), odlewy maszynowe itp. Wyroby tych odlewni cieszyły się dużym uznaniem u odbiorców.

drzwiczki ażurowe

balustrada do schodów

krata do balkonu

W okresie okupacji hitlerowskiej, po usunięciu zniszczeń pierwszych dni wojny, zakłady pod kierownictwem niemieckim pracowały aż do czasu wyzwolenia. Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu w 1948 roku, nastąpiło połączenie wszystkich zakładów w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE. W 1998 roku przedsiębiorstwo zostało skomercjalizowane w wyniku czego powstała Spółka Akcyjna Skarbu Państwa.

Zapraszamy do pobrania materiałów historycznych:

Monografii na 120 lecie KZO

Starego katalogu fabryki J.Mintza NEPTUN 1934

Starego katalogu fabryki S.Kronenbluma 1939

Starego katalogu Spółki NEPTUN 1939