SKRZYNKI ULICZNE

Skrzynka uliczna 3581

Typ Nr indeksu Masa w [kg] Dokumenty
DIN 3581/90 W0300-8190-1251-001 16,3 Karta katalogowa
KDWU

*Dostępne napisy na pokrywie „GAS / FERNWARME / GAS- / FERNGAS”