TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Formowanie odlewów

Proces formowania odlewów prowadzony jest na automatycznych liniach formierskich, linie z pionowym podziałem formy wyposażone są w automatyczny system zalewania, kontroli temperatury i modyfikacji żeliwa. Temperatura metalu utrzymywana jest w stałym zakresie za pomocą induktora.

Linia z poziomym podziałem formy wyposażona  jest w zalewarkę zimno-komorową

Rodzaj maszyny formierskiej Typ maszyny Gabaryty form [mm] Wielkość produkcji Waga odlewu [kg]
Automatyczna linia formierska z pionowym podziałem LORAMENDI eVMM5070C 675x550x300 Średnio i wielkoseryjna 0,5÷25
Automatyczna linia formierska z pionowym podziałem DISA 270A 950x700x350 Średnio i wielkoseryjna 0,5-40
Automatyczna linia formierska z poziomym podziałem SAVELLI 1000x800x400/400 Mało i średnioseryjna 40-150

Odlewy po zalaniu i wybiciu z formy poprzez system przenośników wibracyjnych trafiają do tunelu chłodzącego firmy JOST  w którym schładzane są do temperatury 40oC, a następnie trafiają do oczyszczarki.