TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Przygotowanie produkcji

W procesie projektowania i konstruowania wykorzystujemy komputerowe systemy wspomagania takie jak SOLID WORKS, SOLID EDGE, MASTERCAM, SOLID CAM.

więcej

Narzędziownia CNC

Dzięki doświadczeniu w projektowaniu i wykonawstwie oprzyrządowania, oraz nowoczesnym obrabiarkom numerycznym,  wykonujemy oprzyrządowania o wysokiej jakości i dokładności wymiarowej.

więcej

Przygotowanie rdzeni

Rdzenie wykonywane są w technologii:

  • HOT-BOX
  • COLD BOX
  • ręcznie w technologii CO2
więcej

Topienie żeliwa

Topienie metalu odbywa się w nowoczesnej pro-ekologicznej topialni żeliwa, wyposażonej w piece szybowe (żeliwiaki) z automatycznym pomiarem poziomu wsadu, naddźwiękową instalacją tlenową oraz nowoczesną instalację odpylania gazów żeliwiakowych.

więcej

Przerób masy formerskiej

Posiadamy bardzo nowoczesną stację przerobu mas o wydajności 160Mg/h wyposażoną w dwie mieszarki turbinowe z ceramicznym wyłożeniem misy firmy KUTTNER SAVELLI SGMT2500 oraz chłodziarkę masy formierskiej SAND COOLER SK150 firmy KUTTNER SAVELLI.

więcej

Formowanie odlewów

Proces formowania odlewów prowadzony jest na automatycznych liniach formierskich: LORAMENDI eVMM5070C, DISA 270A oraz SAVELLI.

więcej

Oczyszczanie odlewów

Oczyszczanie odlewów składa się z etapów: śrutowania odlewów, szlifowania odlewów, natomiast końcowym etapem jest obróbka odlewów.

więcej

Malowanie odlewów

Malowanie odlewów wykonywane jest w  zautomatyzowanej malarni zanurzeniowej. Na wyposażeniu posiadamy również automatyczną malarnię proszkową.

więcej

Pracownie kontroli i zapewniania jakości

W pracowniach kontroli i zapewniania jakości wykonuje się badania wytrzymałościowe, twardości, struktury metalu, składu chemicznego i wiele innych.

więcej